Λιανική Χονδρική
Οι καλύτερες τιμές στην αγορά!

Υγραέριο
Η εταιρεία Αφοί Στασή έχει μια σοβαρή παρουσία στην αγορά του εμφιαλλομένου υγραερίου. Σε στενή συνεργασία με τις AVIN OIL & SHELL GAS έχει πετύχει ένα οργανωμένο δίκτυο άψογης εξυπηρέτησης και διανομής εμφιαλλομένου υγραερίου, στην υπερχονδρική και ημιχονδρική πώληση και με ταυτόχρονη κάλυψη των αναγκών λιανικής πώλησης, όπως ταβέρνες, εστιατόρια, πιτσαρίες & όλων των σχετικών κατ/των.


Τηλεφωνικό Κέντρο: 2291 078 821 Κινητό: 6976 188 043

Copyright © 2016 Αφοί Στασή